1. Thanh toán trực tiếp tại Xưởng Hậu trương auto

Khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng.

2 . Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Tại cửa hàng chúng tôi không nhận thanh toán qua thẻ Connect 24, Visa, MasterCard …

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng : Quý khách không cần hóa đơn VAT có thể chọn thanh toán qua bất cứ tài khoản cá nhân theo ngân hàng dưới đây :